NATÍVNA REKLAMA

 

 

Reklama, ktorá prirodzene zapadne do obsahu každej stránky 

Natívna reklama osloví ľudí, ktorí chcú čítať. Svojou formou zapadá do vizuálu stránky, plne sa mu prispôsobí a vyzerá ako ďalší článok.

Vďaka správne zvolenému obrázku a textu prirodzene dovedie čitateľa na váš článok alebo landing page.

V súčasnosti zaznamenáva veľký rozmach, inzerenti hľadajú všetky možnosti, ktorými môžu osloviť ľudí zaujímavým spôsobom.

nativna_reklama

Natívna reklama si žiada osobitný prístup a nie je jedno, na aký obsah užívateľa dovedie.

Keďže väčšinou je forma takejto reklamy medzi ostatnými alebo odporúčanými článkami, užívateľ po prekliknutí očakáva, že sa dostane na článok.

Ak zvolíte správny obsah, vzbudíte tým väčšiu pozornosť a vaša reklama dosiahne úspech. Pozitívom je, že vaša reklama môže mať ozajstný prínos pre jej konzumenta.

Váš produkt alebo službu totiž môžete zahrnúť do článku s tipmi, rozhovoru s odborníkom alebo ankety či prieskumu, ktoré ľudí zaujímajú.

Preto nie je vnímaná negatívne a skôr vyvoláva dobrý pocit, buduje vzťah, je dôveryhodná a každý si k nej ľahko nájde cestu.

 

 

 


Kontakt

ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757

obchod@etarget.sk

media@etarget.sk


+421 905 422 422