CIELENIE PODĽA SOC-DEMO MAPY

 

 

 

Cielenie na unikátne dáta podľa bydliska, príjmu, veku a pod.


 


Soc-demo mapa čerpá dáta o užívateľoch a geolokalitách v SR z viacerých zdrojov, napr. zo Štatistického úradu.


Na základe týchto dát vieme presne zacieliť reklamu iba na lokality, spĺňajúce zadané kritériá.


Takto môžete cieliť bannery, PPC, video.


Mapa soc-demo ponúka možnosť zacieliť reklamu na:

 • bývajúcich v rodinných domoch,
 • bývajúcich v bytoch,
 • bývajúcich v novostavbách,
 • rodiny bez detí,
 • ľudí do 35 rokov,
 • ľudí od 18 do 60 rokov,
 • zamestnaných,
 • rodiny s deťmi,
 • bývajúcich v starých domoch,
 • ľudí s nadpriemerným príjmom,
 • ľudí s priemerným príjmom a podpriemerným príjmom,
 • bývajúcich vo veľkých mestách,
 • bývajúcich v malých obciach a mestách
 • lokality, kde sa predáva najviac nových áut.

 

 


Kontakt

ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757

obchod@etarget.sk

media@etarget.sk


+421 905 422 422