INREAD VIDEO

 

 

 Zábavná forma videoreklamy v článku

Video v článku sa čitateľovi automaticky rozroluje počas scrollovania teda uprostred čítania a môže si pri ňom oddýchnuť alebo sa zabaviť.

inread

Výhodou tohto formátu je veľká pozornosť užívateľa, ktorý ho nedokáže prehliadnuť a ani zastaviť, preskočiť a pod.

Keďže sa tento formát môže zobrazovať aj na mobiloch, odporúčame vložiť do videa titulky pre lepší zážitok užívateľa z reklamy.

Táto kampaň si vyžiada minimálne 1250 EUR bez DPH.


Kontakt

ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757

obchod@etarget.sk

media@etarget.sk


+421 905 422 422