CIELENIE NA VEKOVÉ SKUPINY

 

 

Zobrazíme vašu reklamu vybraným vekovým skupinám

Či už sú vašou cieľovou skupinou študenti, produktívna vrstva, dôchodcovia alebo sa tieto skupiny prekrývajú, vďaka nám môžete vek zohľadniť vo svojej kampani a podľa neho cieliť vaše reklamy.


vek


Rovnako ako u gender cielenia však platí, že sa s týmto cielením dá pohrať aj pri produktoch, ktoré by ste inak cielili plošne.


Prispôsobte vaše kreatívy rôznym vekovým skupinám, rozdeľte vašu kampaň na čiastkové kampane podľa veku, čím zvýšite výkon a efektivitu vašej online komunikácie.


Poraďte sa s našimi špecialistami, aké riešenie by bolo pre vás najvhodnejšie.

 

 


Kontakt

ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757

obchod@etarget.sk

media@etarget.sk


+421 905 422 422