BRAND IMPACT KAMPAŇ

 

 

Odmeriame, ako reklama zvýšila povedomie o vašej značke (Brand lift)

Kľúčom k úspechu kampane je správne naplánovanie a nastavenie realistických očakávaní ku stanovenému rozpočtu. Dokážeme zvýšiť povedomie o vašej značke o 7-12%.

Kampaň by mala obsahovať:

  • nasadenie na vybraných preferovaných webstránkach,
  • cielenie na vhodné publikum
  • geocielenie na lokality vyhovujúce charakteru produktu,
  • retargeting na malú časť zasiahnutého publika, ktoré navštívilo web inzerenta.

    brand_impact

Presný návrh kampane vám vypracujú naši špecialisti.

Kampane, orientované na zvýšenie povedomia o značke, alebo orientované na celkové zvýšenie obratu (nielen online) je možné merať iba formou dopytovania.

Naša unikátna metóda vám prinesie presné informácie o dopade vašej kampane, realizovanej prostredníctvom Etargetu. A to aj v prípade, že v tom istom čase realizujete aj iné offline alebo online kampane.

Meranie robíme pre kampane s minimálnym rozpočtom 3500 EUR bez DPH.

Prípadová štúdia online reklamnej kampane pre značku Hyundai - stiahnuť tu.

 

 

 


Kontakt

ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757

obchod@etarget.sk

media@etarget.sk


+421 905 422 422