Pravidlá tvorby PPC reklám

Pri propagácií Vašich web stránok prostredníctvom služby ETARGET, musia Vaše reklamy spĺňať nasledujúce Pravidlá tvorby reklám. Ak chcete, aby sa Vaše reklamy zobrazovali bez zásadných zmien, pozorne si preštudujte uvedené pravidlá.

Základné pravidlá pre zobrazovanie rekláv sieti ETARGET a ostatných partnerských sieťach

 • reklama nesmie obsahovať vulgárne slová a výrazy
 • reklama na hazardné hry, tipovanie , vedomostné hry, sú zakázané s výnimkou inzerentov s licenciou
 • reklama na alkohol, tabakové výrobky, výrobky pre ich užívanie, je regulovaná zákonom o reklame a retransmisii danej krajiny
 • reklama na zbrane, strelivo a výbušniny je regulovaná zákonom a zbraniach a strelive danej krajiny
 • reklama na produkty pre dospelých (porno, sexuálne pomôcky, medicínske doplnky...) je povolená, avšak vzhľadom na charakter reklamy môže byť v niektorých partnerských sieťach jej zobrazenie obmedzené, prípadne zamietnuté
 • reklama nesmie obsahovať sexuálne provokujúce výrazy, nahotu, prípadne zobrazenie osob v explicitných, alebo vyzývavých polohách
 • zoznamky sú v sieti ETARGET povolené, avšak vzhľadom na charakter reklamy môže byť v niektorých partnerských sieťach jej zobrazenie obmedzené, prípadne zamietnuté
 • liečivá a lekárske doplnky sú v sieti ETARGET povolené pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom. Vzhľadom na charakter reklamy môže byť v niektorých partnerských sieťach zobrazenie reklamy obmedzené, prípadne zamietnuté
 • reklama na výživové doplnky a produkty na chudnutie sú povolené za predpokladu, že nepropagujú nepovolené látky a akékoľvek dalšie produkty považované podľa vlastního uváženia za nebezpečné
 • reklama na MLM (multi-level-marketing) je v sieti ETARGET povolená za podmienky, že nenavádza k podvodu, alebo inej trestnej činnosti, nezavádza zákazníka a nie je klamlivá. Vzhľadom na charakter reklamy môže byť v niektorých partnerských sieťach zobrazenie reklamy obmedzené, prípadne zamietnuté
 • reklama nesmie podporovať alebo navádzať k nelegálnej či trestnej činnosti, nesmie zavádzať a byť klamlivá.

  Titulok a popis reklamy musí:

 • byť napísaný v slovenskom jazyku a byť v súlade s pravidlami slovenského pravopisu
 • stránka, na ktorú reklama smeruje, musí byť písaná v slovenskom alebo českom jazyku
 • byť zrozumiteľný a objektívny
 • priamo súvisieť s obsahom stránky, na ktorú sa užívateľ preklikne cez danú reklamu

  Titulok a popis reklamy nemôže obsahovať:

 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne čísla, adresu, atď.)
 • názvy konkurenčných spoločností a produktov
 • opakujúce sa výrazy, slovné spojenia a formulácie v titulku a popise
 • skrátené slová, okrem bežne zaužívaných (napr., atď., a podobne)
 • vulgárne výrazy a slangové výrazy
 • univerzálne výrazy vyzývajúce k akcii ako napr. "kliknite sem", "navštívte tieto stránky", ktoré možno použiť v každom odkaze nezávisle od jeho obsahu
 • matematické znaky, viacnásobné medzery a znaky (+, <, >, ::, |, { }, :-), atď.)
 • veľké písmená samostatne
 • reklama môže obsahovať najviac jeden výkričník
 • slová s veľkými písmenami okrem zaužívaných výrazov ako napr. CD, DVD, CD-ROM, atď.,
 • názov Vašej spoločnosti môže byť napísaný veľkými písmenami iba ak je tak uvedený v OR
 • cenu Vášho produktu/služby, pokiaľ nie je uvedená aj na web stránkach, na ktorú reklama smeruje

  Kľúčové slová:

 • musia súvisieť s obsahom web stránky, na ktorú sa užívateľ preklikne cez reklamu. V prípade nízkej efektivity (pomer zobrazovania a kliknutia) budú systémom pozastavené.

  Obrázky:

  Obrázok má podporiť cielenie vašej reklamy a pritiahnuť tých ľudí, ktorí majú záujem o váš produkt. Upúta aj tých užívateľov internetu, ktorých pozornosť sa primárne sústredí na obrázky a následne na text.

  Ideálne je, aby obrázok čo najpresnejšie zobrazoval ponúkaný produkt alebo službu. Čím jasnejší bude jeho obsah, tým môžete získať viac relevantnejších zákazníkov za menej peňazí.

  Obrázok k Vašej reklame musí:

 • priamo súvisieť s obsahom stránky, na ktorú sa užívateľ preklikne pomocou danej reklamy
 • byť upravený na veľkosť 1200x630 px, s maximálnou veľkosťou 500 kb

  Obrázok k Vášej reklame nemôže obsahovať:

 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne čísla, adresu, URL, atď.)
 • názvy konkurenčných spoločností a produktov
 • reklamné obrázky nesmú obsahovať viac ako 20 % textu
 • obrázky nesmú obsahovat logo spoločnosti
 • obsah propagujúci nezákonnú činnosť (napr. incest, fašizmus...)
 • vulgárny obsah
 • text vyzývajúci k akcii ako napríklad “kliknite sem”, “navštívte tieto stránky”, ktoré je možné použiť v každom obrázku nezávisle od jeho obsahu

  Hlavné dôvody pozastavenia Vašich reklám:

 • nefunkčnosť web stránky
 • nerelevantnosť textu reklamy k obsahu uvedenej web stránky
 • otváranie ďalších stránok po otvorení Vašej web stránky uvedenej vo Vašej reklame
 • chýbajúce kontaktné údaje na Vašich web stránkach
 • chýbajúce podmienky používania stránky
 • obsah stránky ktorý je v rozpore so zákonom, alebo propaguje veci ktoré sú v rozpore so zákonom

  Odporúčame Vám, aby:

 • titulok a popis reklamy obsahoval predmet činnosti, alebo ponúkaný produkt/službu
 • ste používali slová ako napr. "zadarmo", "nové", "akcia", atď. len vo vzťahu k produktu umiestnenom na stránke kam smeruje reklama
 • vytvorte si viac reklám s URL smerujúcimi na podstránky konkrétnych produktov
 • ste zadávali ako kľúčové slová maximálne 2-slovné spojenia

  Toto sú základné pravidlá slúžiace k zadávaniu Vašich reklám, ktoré môžu byť rôzne zmenené či doplnené. Vaše reklamy a k nim zadané kľúčové slová môžu byť opakovane revidované a prípadne upravené.

 • Kontakt

  ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757

  obchod@etarget.sk

  media@etarget.sk


  +421 2 21 02 67 02