Ochrana osobných údajov


Etarget zabezpečuje zobrazovanie reklamy na stovkách webových stránok v súlade so smernicou GDPR. Reklamu sa snažíme zobrazovať tak, aby bola pre užívateľa atraktívna a relevantná. Preto pre cielenie reklamy využívame viacero údajov. Tieto údaje je možné rozdeliť do troch kategórii:

Všeobecné

Prvá časť údajov na základe ktorých cielime pochádza z toho, akú stránku ste práve navštívili a aký článok práve čítate. Z týchto údajov sa dajú odhadnúť vaše záujmy a preferencie. Tieto údaje získavame z analýzy stránky, ktorú ste práve navštívili. Do kategórie všeobecného cielenia ďalej patria údaje o aktuálnom čase, prípadne ďalšie všeobecne uplatniteľné informácie ako aktuálne počasie a podobne.

Skupinové

Skupinové údaje sú také, ktoré jednotne popisujú väčšiu skupinu užívateľov a to tak, že nie je možné v nej identifikovať jednotlivca. Takouto skupinou môžu byť ľudia pristupujúci k internetu z určitej lokality (na základe analýzy časti IP adresy), pravidelní návštevníci určitej stránky, zbierame údaje o počte zobrazovania určitej reklamy za deň, aby sme vás príliš častým opakovaním nezahlcovali, alebo reakcie na zobrazenú reklamu formou kliknutia (všetky tieto informácie sa uchovávajú v súbore cookie vo vašom prehliadači, bez unikátneho identifikátora, schopného vás spätne nájsť alebo identifikovať).

Personalizované

Tieto údaje sa vytvárajú sledovaním vášho správania na internete, ktoré stránky obľubujete, na aké reklamy reagujete. Všetky tieto informácie však sledujeme bez toho, aby sme poznali vašu totožnosť. Účelom je lepšie spoznať vaše preferencie tak, aby sme vám zobrazili relevantnejšiu reklamu, prípadne vyhodnotíme, že v danom momente nemáme pre vás nič a reklamu vám nezobrazíme. (tieto informácie analyzujeme vďaka súboru cookie vo vašom prehliadači, v ktorom je zapísaný unikátny identifikátor. Práve tento identifikátor nám umožňuje zobrazovanie reklamy „na mieru“)

Etarget si ctí vaše právo na súkromie a preto bez vášho súhlasu neuchovávame o vás žiadne osobné údaje. Preto metódy cielenia, ktoré využívame bez vášho súhlasu, sú len tie, ktoré sú popísané v časti Všeobecné a Skupinové, nakoľko si nevyžadujú zber žiadnych osobných údajov. Personalizované údaje využívame na cielenie iba v prípade vášho súhlasu na ich spracovanie a aj v takomto prípade si ich ukladáme anonymizované, nikdy preto nebudeme mať prístup k vášmu menu, emailu či telefónnemu číslu. Ak nám takýto súhlas poskytnete, neznamená to definitívne rozhodnutie. Takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať a od tohto momentu všetky zozbierané údaje, slúžiace na profiláciu vašich potrieb, zmažeme.

Na základe GDPR máte právo na kompletný prehľad údajov, ktoré má reklamná časť Etargetu uložené o vašom prehliadači. Prezrieť si ho môžete tu. Žiaden z týchto údajov samozrejme nepreposielame a ani nikdy nebudeme preposielať tretím stranám.

Klientská časť systému Etarget využíva cookies na zabezpečenie funkčnosti klientského konta, na základe Vašej registrácie v našom systéme. Kompletný prehľad týchto cookies si môžete pozrieť tu. Žiaden z týchto údajov nepreposielame a ani nikdy nebudeme preposielať tretím stranám.


Kontakt

ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757

obchod@etarget.sk

media@etarget.sk


+421 905 422 422