Firma Basta digital s.r.o. (www.bastadigital.com) je držiteľom certifikátu ETARGET - PARTNER, ktorý je potvrdením skúseností pri správe kampaní v reklamnom systéme ETARGET.
ETARGET - PARTNER je udeľovaný spoločnostiam, ktoré sú nezávislé od spoločnosti ETARGET SE, nie sú v žiadnom vlastníckom, spoluvlastníckom, zamestnaneckom alebo podobnom vzťahu ku ETARGET SE. Certifikát ETARGET-PARTNER je potvrdením, že Basta digital s.r.o. spl'ňa kritéria pre udelenie tohto certifikátu a má predpoklady pre poskytovanie profesionálnych služieb pri správe kampaní v systéme ETARGET.
Kontakt

ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757

obchod@etarget.sk

media@etarget.sk


+421 2 21 02 67 02