INFOLINKA02 21 02 67 02

My sme Programmatic

Reklamná platforma Etarget, určená na nákup internetovej reklamy, je budovaná a optimalizovaná na efektívne dosahovanie cieľov pri budovaní značky a povedomia o jej atribútoch. Hlavné výhody platformy sú:
  • Automatizovaný nákup reklamného priestoru na všetkých významných web stránkach
  • Cielenie na cieľové skupiny, využívajúce dáta o užívateľoch internetu, ich správania na internete ako aj využitie štatistických dát z „reálneho sveta“ a ich využitie v online prostredí
  • Riadenie frekvencie zásahu pre optimálne oslovenie za účelom dosahovania vopred stanovených cieľov
  • Sofistikovaný výber použitej mediálnej plochy, s ohľadom na viditeľnosť reklamy, schopnosti zaujať návštevníka a kontextu, v ktorom sa reklama zobrazuje
  • Meranie dosiahnutých výsledkov z pohľadu šírky zasiahnutého publika a úspešnosť kampane, vyjadrená v percentuálnom navýšení znalosti značky, alebo jednotlivých jej atribútov

Aké reklamné ciele dosiahnete

Základom kampane, určenej na budovanie značky, je odovzdať reklamné posolstvo, obsiahnuté v reklamnom banneri. Cieľom takejto kampane nie je zvýšiť návštevnosť stránky inzerenta (klik), ale ovplyvniť zákazníka zobrazením banneru. Najčastejšie ciele kapaní:
  • Zvýšenie rozpoznateľnosti značky produktu
  • Rozpoznanie ceny produktu
  • Rozpoznanie kľúčového benefitu produktu
  • Zvýšenie nákupnej preferencie
 

Aké nástroje použiť

Kľúčom úspechu kampane spočíva v jej správnom naplánovaní a nastavení realistických očakávaní ku stanovenému rozpočtu. Každá kampaň je iná, vo všeobecnosti však platí, že by mala obsahovať: (I) nasadenie na vybraných preferovaných webstránkach, (II) zacielená na vhodné publikum, s využitím cookies, (III) zacielaná regionálne na lokality, vyhovujúce charakteru produktu a (IV) retargeting na malú časť zasiahnutého publika, ktoré navštívilo web inzerenta. Presný návrh kampane Vám vypracujú naši špecialisti.

Ako reklamnÚ kampaň vyhodnotiť

Kampane, orientované na zvýšenie povedomia o značke, alebo orientované na celkové zvýšenie obratu (nie len online) je možné merať iba formou dopytovania. Naša unikátna metóda Vám dokaže priniesť presné informácie o dopade Vašej kampane, realizovanej prostredníctvom Etargetu. A to aj v prípade, že v rovnakom čase sa realizujú aj iné offline alebo online kampane.

Prípadová štúdia

Prípadová štúdia online reklamnej kampane pre značku Hyundai

Stiahnúť prípadovú štúdiu


Ste pripravený na svoju reklamu?

Kontaktujte naše obchodné oddelenie

Tel: +421 2 / 32 22 10 10

Máte ešte otázky? Volajte na číslo 02 32 22 10 10.
  


Kontakt

ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757

obchod@etarget.sk

media@etarget.sk


+421 2 21 02 67 02