ETARGET reklamy si môžete umiestniť kdekoľvek na stránke, máme však pre Vás zopár odporúčaní, ktoré Vám môžu dopomôcť k lepšiemu umiestneniu reklamných plôch a takto dosiahnuť väčšiu efektivitu reklamnej plochy.

Reklamy odporúčame umiestňovať v hornej časti stránky, tak aby boli viditeľné pre užívateľa bez nutnosti rolovania stránky dole. Reklamy umiestnené v blízkosti navigačných prostriedkov a ďalšieho užívateľsky zaujímavého obsah zvyknú byť úspešnejšie, než reklamy na ostatných miestach.

Odporúčané pozície na umiestnenie reklamy môžete nájsť aj v nasledujúcej infografike:

Vaša webstránka
Najlepšie
Dobré
Priemerné
Neodporúča sa
Kontakt

ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757

obchod@etarget.sk

media@etarget.sk


+421 905 422 422