DMP – DATA MANAGEMENT PLATFORM

 

 

Zbierajte si vlastné dáta a kombinujte ich s rôznymi kampaňami a formátmi

Etarget slúži aj ako data management platform, ponúkame sice obmedzenú funkcionalitu ale bezplatne.

Znamená to, že si u nás možete ľahko zbierať viaceré publiká a použiť ich ďalej pre akúkoľvek kampaň v našom systéme, a to pre akýkoľvek formát.

audience

Takto si vybudujete účinný nástroj pre dlhodobú online komunikačnú stratégiu a môžete budovať vzťah so zákazníkmi, udržiavať si povedomie o vašej značke, či opakovane predávať váš tovar či služby návštevníkom vašej stránky.

Príklad z praxe: Zdravotná poisťovňa potrebuje odlíšiť komunikáciu so svojimi existujúcimi zákazníkmi a ľuďmi, ktorých sa len snaží získať.

Podľa správania na ich webstránke chce tieto skupiny rozdeliť ešte na segmenty podľa toho, aké benefity sú pre nich dôležité (mladí ľudia hľadajú benefity pre mladé rodiny a nadštandardné preventívne prehliadky zadarmo, starší ocenia poukaz do kúpeľov).

Všetky tieto dáta je možné odčítať podľa správania na webe. Etarget vďaka DMP funkcionalite poisťovni pomáha tieto dáta zbierať, uchovávať a využívať pri cielení tých správnych benefitov na správnu cieľovú skupinu.


 


Kontakt

ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757

obchod@etarget.sk

media@etarget.sk


+421 905 422 422